Mod:
tr-TRen-US

Plan ve Strateji

KKTC KIRSAL KALKINMA STRATEJİ PLANLARI

Bitki Deseni Planlaması

Bitkisel Üretim Çalıştayı

Kırsal Kalkınma Planı

Kuzey Batı Bölgesi

Karpaz Bölgesi

Doğu Mesarya Bölgesi


Not: Yukarıdaki belgeler Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmamış ve taslak belge şekilde algılanması gerekmektedir.