tr-TRen-US

Müdürlerimiz

 DAİRE MÜDÜRLER 
Bakanlık Müdürü
 Zafer Can
 Özel Kalem Müdürü
 Veçhi Cezaroğlu
Tarım Dairesi  Kuntay Vurana
Hayvancılık Dairesi  Burcu Vudalı
Veteriner Dairesi  
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Devlet Üretme Çiftlikleri  Ozan Özuyanık
Süt Endüstrisi Kurumu  Fide Kürşat
 Genel Tarım Sigortası Müdürlüğü
 İpek Kızılduman
Toprak Ürünleri Kurumu  Ragıp Ratip
Su İşleri Dairesi
Nazife Yılmaz
Jeoloji ve Maden Dairesi
 Ayşe Özhür
 Orman Dairesi
 Altay Fırat