tr-TRen-US

Müdürlerimiz

 DAİRE MÜDÜRLER 
Bakanlık Müdürü
Zafer Can
Özel Kalem Müdürü
Veçhi Cezaroğlu
Tarım Dairesi Kuntay Vurana
Hayvancılık Dairesi Burcu Vudalı
Veteriner Dairesi Hüda Hüdaoğlu
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Cem Karaca
Devlet Üretme Çiftlikleri Ozan Özuyanık
Süt Endüstrisi Kurumu Fide Kürşat
Genel Tarım Sigortası Müdürlüğü
İpek Kızılduman
Toprak Ürünleri Kurumu Ragıp Ratip
Su İşleri Dairesi
Nazife Yılmaz
Jeoloji ve Maden Dairesi
Ayşe Özhür
 Orman Dairesi